Privacyverklaring en cookies

Privacyverklaring en cookies

Allereerst: applaus van het Priviteers-team! Je hebt geklikt op de link waar de meeste websitebezoekers weinig aandacht voor hebben: de privacyverklaring. Bij veel organisaties een lange en (te) juridische verhandeling vol met voorwaarden waar je door het gebruik van de website automatisch mee akkoord gaat.

De privacyverklaring voor Privit8.nl/.com/.eu/.net

Wat slaan we op en waarom

Bij Priviteers kunnen we kort zijn: we slaan via deze website (Privit8.nl) alleen persoonsgegevens op die strikt noodzakelijk voor het leveren van de gevraagde diensten.  In dit geval je naam, e-mailadres en eventueel opmerkingen voor het aanmaken van een account. Met dit account krijg je toegang tot het Privit8-implementatiemodel. Bij het indienen van het aanvraagformulier ga je uitdrukkelijk akkoord met de vastlegging van de aangeleverde persoonsgegevens door Priviteers.

Gebruik van je contactgegevens

Je krijgt daarnaast van ons geen reclame of andere ongewenste e-mails anders dan de strikt noodzakelijke om je goed van dienst te zijn bij het gebruik van Privit8. Denk hierbij aan een e-mail wanneer het Privit8-model gewijzigd is, je toegang tot onze dienst mogelijk te maken of wanneer je ondersteuning hebt aangevraagd.  

Bewaartermijn

We bewaren de accountgegevens zolang jij dat noodzakelijk acht. Je kunt ons dus op ieder moment vragen je account te verwijderen. Wanneer je de omgeving langer dan 6 maanden niet gebruikt, zullen wij je account en gegevens verwijderen. Je krijgt hier 2 weken vooraf een bericht over. Zonder tegenbericht of een inlogactie zal het account en de gegevens definitief worden verwijderd. Herstel is dan niet meer mogelijk.

Beveiliging en risico’s

We hebben de benodigde beveiligingsmaatregelen getroffen om risico's van datalekken zo veel mogelijk te beperken. Wij hebben met onze leverancier voor de webhosting een verwerkersovereenkomst gesloten die aansluit bij het privacy en beveiligingsniveau van Priviteers. De leverancier heeft geen toegang tot de opgeslagen persoonsgegevens van gebruikers van Privit8.
Voor het contactformulier geldt dat het net zo werkt als een reguliere mail en je gegevens worden niet in de database van de website opgeslagen.

Analyse van bezoekers Privit8

We gebruiken Google Analytics, maar op de 'privacyvriendelijke manier'. Stuur ons een mailtje, dan krijg je de Quick guide om dit ook op je eigen website zo in te stellen. Het is mogelijk dat we in de toekomst de website op een andere manier zullen inzetten, en uiteraard zullen we dan de privacyverklaring aanpassen.

Inzage van je opgeslagen persoonsgegevens

Conform de wetgeving kun je bij ons een verzoek indienen om de door ons opgeslagen persoonsgegevens over jou in te zien. Je dient hiervoor jezelf uiteraard wel te identificeren met een officieel identiteitsbewijs. Hiermee kunnen wij zeker zijn dat we je persoonsgegevens niet met een onbevoegde delen. Je krijgt hier van ons binnen een maand na aanvraag inzicht in.  

Wil je weten of je eigen privacyverklaring op de website inhoudelijk (en stijltechnisch!) goed is, dan willen we je daar graag bij adviseren. Neem in dat geval contact met ons op!

Geen cookiemelding nodig

Door Priviteers worden alleen cookies van Google Analytics geplaatst. Door de manier waarop we Google Analytics hebben geconfigureerd (zie boven), hoeven we je hier geen toestemming voor te vragen. Vandaar dat je geen cookiewall of cookiemelding bent tegengekomen.

Wat houdt (in het kort) de privacyvriendelijke inrichting in:

 • we hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
 • we delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens);
 • de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
 • we hebben gekozen voor de optie om het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren;
 • de gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Gebruiksvoorwaarden Privit8

We stellen het Privit8 implementatiemodel ter beschikking onder de volgende voorwaarden:

 • Dit framework mag worden gebruikt als leidraad voor een data privacy project door relaties van Priviteers.
 • Priviteers behoudt zich alle rechten voor op dit framework, inclusief auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.
 • Dit document mag niet worden verkocht of gebruikt in documenten, applicaties, presentaties of andere middelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Priviteers.
 • Het framework is ook te koop als tool in Excel- of Google Sheet format, met uitgebreidere inhoud (onder andere mapping naar ISO27001 en ISO 27002).
 • Het framework is zorgvuldig samengesteld, maar Priviteers biedt geen garanties ten aanzien van juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie.
 • Wanneer je als adviesorganisatie (ongeacht welke juridische vorm) gebruik wil maken van Privit8 voor de implementatie bij klanten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. Neem voordat je hier gebruik van maakt contact op met Privit8 om de mogelijkheden te bespreken.
 • Voor partners: hanteer de naam Privit8 en verzorg altijd een link naar de website (www.privit8.nl). We houden alle versies beschikbaar (met revisiegeschiedenis), dus het verwijzen naar een versienummer is aan te raden.